Gaan en maak dissipels onder alle volke en nasies en leer hulle om te onderhou wat […]
Good morning dear friends of DEGNOS.This past week was packed with training opportunities. I received training […]
Goeie more liewe vriende van DEGNOS.Hierdie week wat verby is, was propvol met opleidings geleenthede. Eers […]
As times change, so does the culture. What was once good and pure has become cheap […]